серпень, 2021

Існують різні методи вимірювання швидкості корозії. Жоден метод вимірювання не є універсальним. Кожен з них має свої переваги і недоліки.

Всі методи вимірювання швидкості корозії поділяються на дві категорії:

  • До першої категорії відносяться методи, які засновані на оцінці змін розмірів і маси металевого зразка;
  • До другої категорії входять методи, засновані на контролі електрохімічнихреакцій, що протікають на поверхні металу, який кородує.

Методи першої категорії простіші. Вони можуть використовуватися в будь-якому середовищі, тому що не залежить від її електричної провідності. У список цих методів входять перш за все зразки-свідки корозії або корозійні купони.

Метод зразків-свідків, або Гравіметричний метод, полягає в установці всередині трубопроводу зразків металів, які присутні в контурі. Дані зразки мають відомі розміри і масу і витримуються в потоці теплоносія всередині трубопроводу протягом певного інтервалу часу. По убутку маси зразка за цей час розраховується середня швидкість корозії. За зовнішнім виглядом зразка оцінюється також характер корозії і аналізуються відкладення.

Зразки-свідки корозії найбільш часто використовувана техніка моніторингу.

Зразки-свідки відносно дешеві, дуже корисні для оцінки інгібування теплоносія, а також в тих місцях, де застосування електричних приладів з якихось причин неможливо.

У більшості систем технологічні умови не є постійними. Тиск, температура, режим течії рідини можуть змінюватися в межах однієї системи в широких діапазонах. Відповідно, агресивність рідини не буде однаковою для всіх місць в контурі. У будь-якій системі обов'язково будуть найбільш небезпечні місця, які характеризуються найвищою агресивністю, а значить і найбільшою швидкістю корозії.

Визначення найбільш корозійно-небезпечнихмісць контуру в якості місць моніторингу є одним з найбільш важливих елементів побудови працездатної системи моніторингу. Очевидно, що вимірювання швидкості корозії в неправильно обраному місці може давати не коректну або навіть помилкову інформацію. Підвищити надійність можна збільшенням числа точок, в яких проводяться виміри.

Матеріал зразків-свідків і датчиків швидкості корозії, що встановлюються в певних місцях моніторингу, може мати деякі відмінності від матеріалу, з якого зроблений трубопровід. Крім того, гідродинамічні умови, в яких знаходиться зразок-свідок у період експозиції в трубопроводі, також можуть значно відрізнятися від умов, в яких працює внутрішня поверхня стінки трубопроводу.

В сукупності такі відмінності призводять до виникнення відмінностей в механізмі корозії трубопроводу і зразка-свідка. Через це швидкість корозії, яка вимірюється зразками-свідками не обов'язково точно дорівнює швидкості корозії стінки самого трубопроводу. Проте, застосування зразків необхідно, тому що їх поведінка при експозиції в теплоносії показує основні тенденції в розвитку корозійних руйнувань. На підставі цих даних можна оцінювати ефективність інгібування і робити прогнози.

Для того,щоб розбіжності в оцінках і прогнозах були мінімальними,слід приділяти особливу увагу виконанню зразків-свідків. Для цього необхідно, щоб їх конструктивнее виконання і доступ в потік забезпечували знаходження в найбільш агресивній фазі і схожих гідродинамічних умовах.

Як замовити

Купити теплоносій Ви зможете, звернувшись до нас будь-яким зручним для Вас способом:

За телефонами:
  • (050) 410-75-50
  • (067) 105-79-75
  • (044) 492-03-42 / 43

по електронній пошті:
sales@stron.com.ua, stronltd@gmail.com