Форміат калію – огляд властивостей

грудень, 2013р.

Форміат калію (калійна сіль мурашиної кислоти) набув широкого поширення в останні роки. Його водні розчини не замерзають при температурах до мінус 600С, а також зберігають низьку в’язкість, чим суттєво відрізняються від водних розчинів гліколів.

У таблиці наведені основні властивості форміату калію та його розчинів:

Властивості

Форміат калию

Клас

Органічна сіль

Зовнішній вигляд

Дрібнокристалічний порошок

Колір

Білий

Розчинність у воді

Добре

Температура замерзання 50% розчину, 0С

-60

Густина 50% розчину при 200С, г/см3

1,340

Кінематична в’язкість 50% розчину при +200С, сСт

2,10

Кінематична в’язкість 50% розчину при -400С, сСт

18,9

Удельная теплоемкость 50% раствора при -400С, кДж/(кг*0С)

2,52

Питома теплоємність, Вт/(м*0С)

0,44

Токсичність

Не токсичний